Dacă poporul Meu se va smeri — Trezire Azi

”Când voi închide cerul şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi […]

via Dacă poporul Meu se va smeri — Trezire Azi

Reclame

Citat

T. 33: Creștini pe drumul realizării de sine — Trezire Azi

Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat. (Mat. 23:12) De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă […]

via T. 33: Creștini pe drumul realizării de sine — Trezire Azi

Citat

Când slava Domnului Se coboară — Trezire Azi

Când şi-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer şi a mistuit arderea de tot şi jertfele, şi slava Domnului a umplut casa. Preoţii nu puteau să intre în Casa Domnului, căci slava Domnului umplea Casa Domnului. Toţi copiii lui Israel au văzut coborându-se focul şi slava Domnului peste Casă; ei şi-au plecat faţa […]

via Când slava Domnului Se coboară — Trezire Azi

Citat

T. 34-35: Împărăția Domnului, nu a noastră — Trezire Azi

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. (Col. 3:1-2) De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui […]

via T. 34-35: Împărăția Domnului, nu a noastră — Trezire Azi

Citat

SEMNELE VREMURILOR, AUGUST 2018, actualizare — Trezire Azi

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine […]

via SEMNELE VREMURILOR, AUGUST 2018, actualizare — Trezire Azi

Citat

T. 36-37: Cumpătați în toate, dar iubindu-L pe Domnul fără limite — Trezire Azi

T. 36: Creștinii trebuie să dovedească moderație/cumpătare în toate aspectele vieții, dar să-L iubească pe Dumnezeu fără limite și condiții. T. 37: Vestimentația și posesiunile noastre trebuie să dea dovadă că suntem ucenicii Celui care n-a avut în lumea aceasta nimic mai mult decât haina de pe El și a vestit celor săraci Evanghelia.

via T. 36-37: Cumpătați în toate, dar iubindu-L pe Domnul fără limite — Trezire Azi

Citat

Dumnezeu este dragoste — Trezire Azi

… Nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că […]

via Dumnezeu este dragoste — Trezire Azi

Citat

Previous Older Entries